නව ආරක්ෂක ලේකම් - හිටපු යුධ හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශාන්ත කොට්ටේගොඩටහිටපු යුධ හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශාන්ත කොට්ටේගොඩ මහතා නව ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත් කර තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.