යුගදනවි ජනන යන්ත‍්‍රයක් අක‍්‍රීය වෙයි විදුළි අර්බුදය ඉහළට ඉන්ධන තොග අවසන් වීම හේතුවෙන් කෙරවලපිටිය යුගදනවි ඞීසල් බලාගාරයේ ජනන යන්ත‍්‍රයක් අක‍්‍රීය වී තිබෙනවා.

කෙරවලපිටිය යුගදනවි බලාගාරය ජාතික පද්ධතියට එක් කරන උපරිම විදුලි ධාරිතාව මෙගාවොට් 300ක්. වන අතර පවතින විදුළි අර්බුදය තව දුරටත් ඉහළ යනු ඇති බවයි එහි බළධාරීන් පෙන්වා දෙන්නේ.

No comments

Powered by Blogger.