සජිත් පුනපුණා වසලයා කිව්වේ කාටද? - ලුණුගම්වෙහෙර පැවැති උත්සවයකදී නම නොකියා පලුඅරීතම රාජකාරිය නිසි ලෙස ඉටු කිරීමට නොහැකි වී සිටින ඇතැමුන් රාජකාරිය නිසි ලෙස ඉටුකරන තමා විවේචනයට ලක්කරමින් සිටින බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා.

ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ එවැනි පුද්ගලයන් වසලයන් බවයි.

No comments

Powered by Blogger.