විදුළිය මදිවට ජලයත් කපන්න සැරසෙයි - ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්


 සියලු ජල මූලාශ‍්‍රවල ජල මට්ටම මේ වන විට සීඝ‍්‍රයෙන් පහත වැටෙමින් පවතින බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් ජල සම්පාදන කටයුතු අඛණ්ඩව එකම ධාරිතාවකින් පවත්වාගෙන යාම ද අතිශයින් දුෂ්කර වී ඇති බවයි ඔහුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

මෙම කාල සීමාවේ දී මුහුණදීමට සිදු වන අපහසුතා පිළිබඳව ද කණගාටුවන බවයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සිය නිවේදනයෙන් දක්වා ඇත්තේ. මේ හේතුවෙන් ජලය ඉතා අරපිරිමැස්මෙන් පරිභෝජනය කරන ලෙසද එම මණ්ඩලය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා

No comments

Powered by Blogger.