අනුරාධපුර පාසලක් ඉදිරිපිට අත්බෝම්බයක් සොයාගෙනී


පොලීසියට ලද තොරතුරකට අනුව ඊයේ සිදුකළ  සොදිසි මෙහෙයුමකදී අනුරාධපුර - රඹෑව - ගෝනෑව ප්‍රදේශයේ පාසලක් ඉදිරිපිට මාර්ගය ආසන්නයේ තිබී අත්බෝම්බයක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

මේ වනවිට එම බෝම්බය නිශ්ක්‍රිය කිරිම සඳහා බෝම්බ නිශ්ක්‍රිය අංශයේ නිලධාරීන් දැනුම්වත් කර ඇති බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.

No comments

Powered by Blogger.