එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය වළ දැමූ විශාල රත්තරන් තොගයක් ගන්න මුලතිව් සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුව හාරයිමුලතිව් මුත්තයන්කට්ටු ප්‍රදේශයේ සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් භූමියක් එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය සතුව තිබූ විශාල රත්තරන් තොගයක් වළලා ඇති බවට පොලීසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත මේ වන විට කැණිමක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.


එම ප්‍රදේශයේ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය විසින් එකල ඔවුන්ගේ ඊලාම් බැංකුවක් මේ ප්‍රදේශයේ පවත්වා ගෙන ගොස් ඇති අතර, පොලීසියට තොරතුරු ලබා දුන් එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ හිටපු සාමාජිකයෙකු පවසා ඇත්තේ අවසන් යුද සමයේදී මෙම ස්ථානයේ එම බැංකුව සතුව තිබූ රුපියල් කෝටි ගණනක් වටිනා රත්තරන් තොග වළ දැමූ බවයි.

ඒ අනුව මුලතිව් පොලීසිය මුලතිව් අධිකරණයෙන් ලබා ගන්නා ලද නියෝගයක් මත එම ස්ථානයේ කැණීම් කටයුතු බැකෝ යන්ත්‍රයක් ආධාරයෙන් ආරම්භ කොට තිබෙනවා.

මෙම කැනීම් කටයුතු සඳහා මුලතිව් පළාතේ යුද හමුදා නිලධාරීන් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් ඇතුලු තවත් අංශ රැසක නිලධාරීන් සහභාගී වී සිටිනවා.

No comments

Powered by Blogger.