‘පල යකෝ යන්න.. පර බල්ලා..’යන ප්‍රකාශය ගැන ඇමති කිරිඇල්ල සිය කනගාටුව පළකරයි


‘පල යකෝ යන්න.. පර බල්ලා..’ කියමින් තමන් බැණ වැදුණේ තමන්ට දුරකථනයෙන් ඇමතුම් පුද්ගලයා භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් යැයි නොදැන බව ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කරනවා. 

එම කටයුත්තෙන් කිසියම් භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට හෝ සංඝරත්නයද අපහාසයක් වූයේ නම් ඒ පිළිබඳ ඉතා දැඩි කනගාටුවට පත්වන බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

 තමන් පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක කාර්යාලයේ කාර්ය බහුල වී සිටින අවස්ථාවක පැමිණි එම දුරකථන ඇමතුමෙන් කතා කළ පුද්ගලයා තමනට තර්ජනාත්මකව ඇමතූ බව ඔහු වැඩි දුරකටත් එහි සඳහන් කර ඇත්තේ.

පහතින් එම නිවේදනය

No comments

Powered by Blogger.