ඉදිරි කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී නොවීමට ජනාධිපති තීරණය කරයි - මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්ට දෙහි කපයි ඉදිරියේ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී වන්නේ නැති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේ දී පවසා තිබෙනවා. ඒ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අතර මේ වනවිට ඇතිව තිබෙන අර්බුදය හේතුවෙන්.

එහිදී ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කර ඇත්තේ මෙම දෙපාර්ශවය අතර ඇති  මෙම ගැටළුව විසඳා ගන්නා තෙක් තමන් කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී නොවන බවටයි.

තවද,  විදුලි බල මණ්ඩලයට එරෙහිව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම නඩු පැවරීම තමන් අනුමත නොකරන බවත් රජයේ ආයතනයක් විසින් තවත් රාජ්‍ය ආයතනයකට විරුද්ධව එසේ නඩු පැවරීම නොකළ යුත්තක් බවත් මෙම කටයුතු වලින් සිදුවන්නේ එම ආයතන පිරිහීම මෙන්ම පාරිභෝගිකයන් පීඩනයට පත් වීම බවත් ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත.

මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ කටයුතු ගැන ද ජනාධිපතිවරයා එහිදී දැඩිව විවේචනයට ලක් කර තිබෙනවා..

No comments

Powered by Blogger.