තවදුරටත් අමෙරිකානු පුරවැසියෙක් නොවෙයි - ජනාධිපතිවරණයට සූදානම් ගෝඨාභය නිළවශයෙන් ප්‍රකාශ කරයි

අද වන විට තමා තවදුරටත් අමෙරිකානු පුරවැසියෙක් නොව ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු පමණක් බව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිළ වශයෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ඒ ඊයේ (29)දෙරණ රූපවාහිනිය ඔස්සේ  පැවති සජීවී වැඩසටහනකට සහභාගී වෙමින්.

ජනතාව තමා ඉල්ලා සිටින බැවින් ජනාධිපතිවරණයට සූදානම් බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එහිදි යළි අවධාරණය කළේය.

No comments

Powered by Blogger.