කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයේ ආසන්නයේ ජම්පටා වීදියේ තවත් බෝම්බයක් පුපුරවා නිශ්ක්‍රීය කර තිබෙනවා. - Update Photos

කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයේ ආසන්නයේ ජම්පටා වීදියේ තවත් බෝම්බයක් පුපුරවා නිශ්ක්‍රීය කර තිබෙනවා. ආරක්ෂක අංශ විසින් සැකකටයුතු මොටර්රථයක් පරීක්ෂා කිරීමට යාමේදී මෙම පිපුරුම සිදුව ඇති බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ‍ෙ
මෙම වෑන් රථය දින දෙකක් පමණ වෑන් රථයක් කොටහේනේ කොච්චිකඩේ දේවස්ථානය අසළ නවතා තිබීම හේතුවෙන් එය පරික්ෂා කළ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් විසින් එහි තිබූ බෝම්බයක් නිෂ්ක්රීය කරීමටයි හැකි වුනේ.

No comments

Powered by Blogger.