බලපත්‍ර යටතේ යළි වාහන ආනයනයට අවසර


බලපත්‍ර යටතේ වාහන ආනයනයට පැනවුණු සීමාවන් ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කරන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. ඒ ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය පහත වැටීම සහ විදේශ සංචිත පිරිහීම හේතුවෙන් බවයි අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

ඒ අනුව තීරු බදු රහිත වාහන ආනයනය සඳහා පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් 30 වන දාට පෙර ලබා ගත් වාහන බලපත්‍ර සඳහා ලබන ජුනි 1 වන දායින් පසු ණයවර ලිපි විවෘත කළ හැකියි.

එමෙන්ම ඔක්තෝම්බර් 1 වන දායින් පසුව ලබා ගන්නා බලපත්‍ර සඳහා  ඕනෑම දිනෙක ණයවර ලිපි විවෘත කළ හැකි බවයි මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

No comments

Powered by Blogger.