සරසවි උද්ඝෝෂනයට පාර්ලිමේන්තු වටරවුම ආසන්නයේ ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් - මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දමයි


සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජීය විද්‍යා හා භාෂා පීඨයේ බඳවාගැනීම් කප්පාදුව ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් එම විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් පිරිසක් පාර්ලිමේන්තු වටරවුම ආසන්නයේ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ උද්ඝෝෂනය විසුරුවා හැරීමට පොලීසිය විසින් කඳුළු ගෑස් සහ අධි පීඩන ජල ප්‍රහාර එල්ල කර තිබෙනවා.

උද්‍ඝෝෂණය හේතුවෙන් පොල්දූව මංසන්ධියේ සිට පාර්ලිමේන්තු මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැමීමට පොලිසිය පියවර ගෙන ඇත.

මේ හේතුවෙන් අවට මාර්ග රැසක දැඩි රථවාහන තදබදයක්ද හටගෙන ඇති අතර, ඔවුන් රාජගිරිය ආයුර්වේද වටරවුම අසල සිට විරෝධතා පා ගමනින් පැමිණ මේ වන විට පොල්දූව මංසන්ධියේ උද්ඝෝෂණයේ නිරත වන බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ.

No comments

Powered by Blogger.