මරණ දඬුවම දියයුතු ලැයිස්තුව ජනාධිපති අතට පත්වෙයි


මරණ දඬුවම දියයුතු මත්ද්‍රවය ජාවාරම්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුව තමන් වෙත ලැබී ඇති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා.

ඒ අනුව නුදුරේදීම මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ

No comments

Powered by Blogger.