"ඡන්දයකදී බලා ගමු" ඉරාජ් වීරරත්න අමාත්‍ය නවීන් දිසානායකට අභියොග කරයි Facebook සීතල යුද්ධයක් ඇරඹෙයි


ඉරාජ් වීරරත්නගේ පසුගිය දින ප්‍රචාරණය වූ  "සුරත"  Youtube වීඩියෝව පිළිබඳව දැඩි විවේචනයට ලක් කරමින් අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා සිය නිළ ෆෙස් බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබුණා. අමාත්‍යවරයාගේ එම සටහන උපුටා දක්වමින්  ඊට පිළිතුරු සටහනක් තබමින් ඉරාජ් වීරරත්න කියා සිටියේ  අපි ඊලග ඡන්දයකදී බලා ගමුයි යන්නයි.

අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා සිය නිළ ෆෙස් බුක් ගිණුමේ තැබූ සටහන පහතින්


ඊට පිළිතුරු ලිපියක් ලියූ ඉරාජ් වීරරත්න

No comments

Powered by Blogger.