දෙහිවළ සත්වඋද්‍යානය අසල පිපිරීම සිදුවූ ස්ථානයේ සිට එක් පුද්ගලයෙකු පොලිස් බාරයට ගැනේ - Video - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

දෙහිවළ සත්වඋද්‍යානය අසල පිපිරීම සිදුවූ ස්ථානයේ සිට එක් පුද්ගලයෙකු පොලිස් බාරයට ගැනේ - Video

දෙහිවළ සත්වඋද්‍යානය අසල පිපිරීම සිදුවූ ස්ථානයේ සිට එක් පුද්ගලයෙකු පොලිස් බාරයට ගෙන තිබෙනවා.
එම අවස්තාවෙදී පොලීසිය හා මහජනතාව අතර නොසන්සුන් තාවයක් ඇතිවුනා එමෙන්ම තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් දෙමටගොඩදී අත්අඩංගුවට..
පහතින් වීඩියෝව
No comments

Powered by Blogger.