බදුරලිය පාලින්දනුවර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිල්ලක් අසල තිබි අත්බෝම්බ 13ක් සොයාගනි

බදුරලියේ විදුහලක ගොඩනැගිල්ලක විදුහලේ ගොඩනැගිල්ලක් අසළ තිබූ පාර්සලයක් තුළ තිබී අත් බෝම්බ 13 ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

විදුහලේ මුරකරු ඊයේ රාත්‍රී ආහාර ගැනීමට ගොස් පැමිණෙන විට මෙම සැක කටයුතු පාර්සලය තිබී පරීක්ෂා කිරීමේදී මෙම බෝම්බ සොයාගෙන ඇත.  එම අවස්ථාවේ තවත් දෙදෙනෙකුද විදුහලේ ආරක්ෂාවට රැදී  සිට ඇති අතර, මුරකරු  මේ පිළිබඳව විදුහල්පතිවරයා දැනුවත් කිරීමෙන් පසුව විදුහල්පති වරයා විසින් බදුරලිය පොලිසියට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව එහි පැමිණි යුදහමුදා නිලධාරීන් එම බෝම්බ පාසල් පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කෙරිණි.No comments

Powered by Blogger.