මන්නාරමේ අක්කර 3550ක දූපතක් රිෂාඩ් බදුර්දීන්ගේ නමට කේරලයෙත් ඉඩම් අයිතිය


බදුර්දින් ඇමතිවරයා විසින් මන්නාරමේ අක්කර 3550ක දූපතක් මිලට ගෙන ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් බී දිසානායක මහතා පවසනවා. එමෙන්ම අමාත්‍යවරයා කොළඹ ප්‍රදේශයේ විශාල වටිනාකම් සහිත දේපල ඔහුගේ සමීපතමයන් නමින් ලබාගෙන ඇති බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ.

එපමනක් නොම ඉන්දියාවෙ කේරලයේද විශාල ඉඩම් ඇති බවට තොරතුරු ඇති බවට හෙළිවී ඇති හෙයින් බදියුදීන් ඇමතිවරයා සිදු කරගනු මහා ඇතැම් අපරාධ සම්බන්ධයෙන් වහාම රහස් පොලීසිය විසින් පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු යැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් බී දිසානායක මහතා කියා සිටියා.

තවද අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුර්දීන් මහතා සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට ජනාධිපතිවරයාට සහ අගමැතිවරයාට ලැබී ඇති තොරතුරු බොහෝ ප්‍රමාණවත් වේ යැයි තම විශ්වාසය බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් බී දිසානායක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

No comments

Powered by Blogger.