නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 38 ක් දිවයින පුරා ආරම්භ කිරීමට අනුමැතිය


ජන අනුපාතය අනුව, ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශ නිසි පරිදි බෙදා වෙන් කිරීම යටතේ මෙම නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 38 ආරම්භ කෙරෙන බව අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන සදහන් කළා.
 ඒ අනුව දිවයින පුරා නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 38 ක් ආරම්භ කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වූ බවයි අමාත්‍ය වරයා කියා සිටියේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී රැස්වුණේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

No comments

Powered by Blogger.