ත්‍රිකුණාමලය හා ඒ ආසන්න තවත් නගර කිහිපයක ලංගම බස් රථයකට ගල් ප්‍රහාර - ටයර් පුළුස්සා මාර්ගය අවහිර කරයි

නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාර එම් එල් ඒ එම් හිස්බුල්ලා මහතා වහාම එම ධුරයෙන් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ත්‍රිකුණාමලය හා ඒ ආසන්න තවත් නගර කිහිපයක අද උදෑසන  හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

මෙම ව්‍යාපාරය නිසා එම ප්‍රදේශයේ දෛනික ජන ජීවිතයට බාධා පැමිණ තිබූ බව වාර්තාකරුවන් කියා සිටිති. ලංගම බස් රථ පමණක් ප්‍රවාහන කටයුතු කළ ද කොළඹ දක්වා ගමන් කිරීමට නියමිතව තිබූ ලංගම බස් රථයකට ගල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබිණි.

ඇතැම් ස්ථානවල ටයර් පුළුස්සා මාර්ගය අවහිර කර තිබූ අතර පොලිසිය මැදිහත්ව එම ටයර් ඉවත්කර මාර්ග අවහිරයන් ඉවත් කරන ඇත.

No comments

Powered by Blogger.