රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර, පි හැරිසන් සහ වසන්ත සේනානායකට නව ඇමති ධූර පිරිනමයි


නව අමාත්‍යවරු දෙදෙනක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ඉදිරියේ අද උදෑසන දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර - රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කළමනාකරණ සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය

එහිදී පි හැරිසන් - කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජල සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙසත් වසන්ත සේනානායක - විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලෙස දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.