කැළණිිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය හැර සෙසු පීඨ දින නියමයක් නොමැතිව වසා දමයි


 කැළණිිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය හැර සෙසු පීඨ දින නියමයක් නොමැතිව වසා දමා තිබෙනවා. ඒ ඊයේ රාත්‍රියේ සිසුන් පිරිසක් ආරක්ෂක අංශවලට බාධාවන අයුරින් කටයුතු කිරීම හේතුවෙන්.

නව ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල හේතුවෙන් රාත්‍රී 9න් පසුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලූම දේශනශාලා සහ ආපනශාලා වසා දැමීමට පාලනාධිකාරිය තීරණය කර තිබුණා. ඊට විරොධය දැන්වූ සිසුන් පිරිසකුයි මෙලෙස අංශවලට බාධාවන අයුරින් කටයුතු කර ඇත්තේ.


අනතුරුව මෙලෙස විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ වසා දැමීමට කටයුතු කළ බවයි විශ්වවිද්‍යාලයේ සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය ඒකකයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය විජයානන්ද  රූපසිංහ කියා සිටියේ.

No comments

Powered by Blogger.