ගුවන් තොටුපොළ පිවිසීමේ සහ පිටත්ව යාමේ දොරටු දක්වා රථවාහන ගමන්කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි


විදෙස්ගතවීම සඳහා පැමිණෙන මගීන්හට ඔවුන්ගේ වාහනවල සිට ගුවන්තොටුපොළ පර්යන්තය දක්වා මෙන්ම විදෙස් රටවල සිට පැමිණෙන මගීන් සඳහා දොරටු දක්වා රථවාහන ගමන්කිරීමට අවසර ලබා දී තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ගුවන් හමුදාව ප්‍රකාශ කරන්නේ ආරක්ෂාව තර කිරීමත් සමඟ මගීන්ට ඇතිවූ අපහසුතාවයන් මගහරවා ගැනීමට මෙම නව වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

එසේම ගුවන්තොටුපොළ වෙත පැමිණෙන මගීන් සඳහා විශේෂ ප්‍රවාහන පහසුකම් ක්‍රමවේදයක් සලසා ඇති බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

No comments

Powered by Blogger.