විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ගාස්තු අද සිට ඉහළට


2019 අයවැය යෝජනාවට අනුව විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී අය කෙරෙන ගාස්තු වැඩි කරීමට  අද(31) සිට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.


ඒ අනුව රුපියල් තුන්දහසක්ව පැවති සාමාන්‍ය සේවා ගාස්තු අද සිට රුපියල් තුන්දහස් පන්සියය දක්වා ඉහළ යනු ඇතී.

එමෙන්ම රුපියල් දස දහසක්ව පැවති එක්දින සේවා ගාස්තුව රුපියල් පහලොස්දහස දක්වා ඉහළ නංවා ඇත.

වයස අවුරුදු 16 ට අඩු ළමුන් සඳහා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී අය කෙරුණු සාමාන්‍ය සේවා ගාස්තුව රුපියල් දෙදහසේ සිට රුපියල් දෙදහස් පන්සියය දක්වාත් එක්දින සේවා ගාස්තු රුපියල් පන්දහසේ සිට රුපියල් හත්දහස් පන්සියය දක්වා ඉහළ නංවා ඇති බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

No comments

Powered by Blogger.