මාතර පාලම යට හිටි හැටියේ බුර්කාවක් පැළඳ සිටින කාන්තාවකගේ සිතුවමක් මතුවෙයි

මාතර - දෙවිනුවර වැල්ලමඩම ප්‍රදේශයේ මත්ස්‍ය වෙළෙඳපොලට යාබදව පිහිට පාලම යට බුර්කාවක් පැළඳ සිටින කාන්තාවක් යම් භාණ්ඩයක් අතැතිව සිටින ආකාර දැක්වෙන සිතුවමක් නිර්මාණය කර ඇති බව සොයාගෙන තිබෙනවා.

මිනිසුන් නිතරයෙන්ම ගැවසෙන මෙම ප්‍රදේශයේ මෙවැනි නිර්මාණයක් කලේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව මේ වන විට සැකයක් මතුව තිබෙන අතර ගන්දර පොලීසිය විසින් මේ පිළිබඳ විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

කලාත්මක ස්වරූපයක් සහිතව නිර්මාණය කර ඇති මෙම සිතුවම  දහවල් කාලයේ සිදු කිරීම අපහසු බැවින් රාත්‍රී කාලයේදී සිදුකරන්නට ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රකාශ කළද මෙවැනි සිතුවමක් එක් රාත්‍රියක් තුළ ඇඳ නිම කළායැයි සිතීම අපහසු බවයි ඇතමුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

එසේම මෙම සිතුවම දහවල් කාලයේ නිර්මාණය කලේනම් ගම්වැසියන් නිරන්තරයෙන් පාලම හරහා ගමන් කරන නිසා සිතුවම අඳින අය හඳුනාගැනීමට අවස්ථාව තිබූ බවද ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කරනවා.

No comments

Powered by Blogger.