සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම දුම්රිය පැය 24ක වර්ජනයක්


සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පැය 24ක වර්ජනයක් සිදු කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ තම වැටුප් ගැටලුවට විසඳුම් ලැබෙන තෙක් මෙම  වර්ජනය සිදු කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර ඇති බවයි ඔහුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

No comments

Powered by Blogger.