මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සියළුම දේශපාලන පක්ෂවල ලේකම්වරු කැඳවයි


මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සියළුම දේශපාලන පක්ෂවල ලේකම්වරුව මැතිවරන ලේකම් කාර්යයාලයට කැඳවා තිබෙනවා. ඒ කල් දමා ඇති පළාත් සභා මැතිවරණය සහ ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත අනෙකුත් මැතිවරණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති.

මීට අමතරව මේ දිනවල සිදුකෙරෙන ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන ප්‍රතිශෝධන කටයුතු පිළිබඳව ද පක්ෂ නියෝජිතයින් සමඟ සාකච්ඡා කරන බවයි මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේ.

No comments

Powered by Blogger.