මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සියළුම දේශපාලන පක්ෂවල ලේකම්වරු කැඳවයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සියළුම දේශපාලන පක්ෂවල ලේකම්වරු කැඳවයි


මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සියළුම දේශපාලන පක්ෂවල ලේකම්වරුව මැතිවරන ලේකම් කාර්යයාලයට කැඳවා තිබෙනවා. ඒ කල් දමා ඇති පළාත් සභා මැතිවරණය සහ ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත අනෙකුත් මැතිවරණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති.

මීට අමතරව මේ දිනවල සිදුකෙරෙන ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන ප්‍රතිශෝධන කටයුතු පිළිබඳව ද පක්ෂ නියෝජිතයින් සමඟ සාකච්ඡා කරන බවයි මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේ.

No comments

Powered by Blogger.