වැල්ලවත්තේ සිට ගල්කිස්ස දක්වා වෙරළ තීරයට කලු තෙල් තට්ටුවක් ගොඩ ගසයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

වැල්ලවත්තේ සිට ගල්කිස්ස දක්වා වෙරළ තීරයට කලු තෙල් තට්ටුවක් ගොඩ ගසයි වැල්ලවත්තේ සිට ගල්කිස්ස දක්වා වන වෙරළ තීරයේ කලු තෙල් තට්ටුවක් ගොඩ ගසා ඇති බවට වාර්ථා වෙනවා.
එය කිලෝ මීටරයක් පමණ ප‍්‍රදේශයක පැතිරී ඇති බවයි එම සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පැවසුවේ.

මේ හේතුවෙන් එම මුහුදු තීරවල උදෑසන ව්‍යායාම සඳහා පැමිණි බොහෝ දෙනෙකු මේ හේතුවෙන් දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්වුණා. කලු තෙල් තට්ටුවක් ගොඩගැසීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ මුහුදු ප‍්‍රදේශවල පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බවයි සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පැවසුවේ.

No comments

Powered by Blogger.