ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් සහිත යතුරුපැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පවරන ලෙස වැඩබලන පොලිස්පති වරයාට දන්වයි

ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් සහිත යතුරුපැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පැවරිය හැකි බව නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පති වරයාට දැනුම් දී තිබෙනවා. 

හදිසි නීතිය යටතේ මෙලෙස නඩු පැවරිය හැකි බවයි නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පති වරයාට දැනුම් දී  ඇත්තේ.

No comments

Powered by Blogger.