පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවට තමා සහභාගී නොවන බව ජනාධිපති අවධාරණය කරයිඅප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය ගැන සොයන පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවට තමා සහභාගී නොවන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා.

එය අරලියගහ මන්දිරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන දේශපාලන නාටකයක් බවයි ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

No comments

Powered by Blogger.