සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් ලෙස වර්ණ තුනක බැජ් පැලඳ පාසලට පැමිණෙන ලෙස පාසලක ඉහළ බළධාරීන් දැනුවත් කරලා


නාවලපිටිය සොයිසාකැලේ කනිෂ්ඨ බාලිකා විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුවියන්ට සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් ලෙස වෙන්කර එක් එක් ජන වර්ගයට අනුව වර්ණ තුනක ලාංඡන (බැජ්) පැලඳ පාසලට පැමිණෙන ලෙස දන්වා ඇති බවට නාවලපිටිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වැඩබලන ආසන සංවිධායක නාවලපිටිය නගර සභාවේ සභාපති සසංක සම්පත් සංජීව මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

මේ පිළිබඳව නාවලපිටිය පස්බාගේ කෝරලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැති පස්බාගේ කෝරලයේ සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේදී ඔහු විමසීමක් කර ඇති අතර, ඊට පිළිතුරු ලබා දෙමින් පස්බාගේ කෝරලයේ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිහාල් රාජපක්ෂ මහතා සහ පස්බාගේ කෝරලයේ පාසල් සංවර්ධන නිලධාරි කේ.එස්. මාරසිංහ මහතා පවසා ඇත්තේ ඔහුන් නොදැනුවත්ව මේ දේ සිදුකර ඇති බවත්, ඒ ගැන කඩිනමින් සොයා බලා සුදුසු
පියවරක් ගන්නා බවයි.


මේ පිළිබඳව පසුගියදා (6දා) නාවලපිටිය නගර සභා රැස්වීම් ශාලාවේ පැවැති නගර සභාවේ මාසික මහ සභා රැස්වීමේදී නාගරික මන්ත්‍රි ඒ.එච්. අසුරබලී (ජවිපෙ) මන්ත්‍රිවරයාද සොයිසාකැලේ කනිෂ්ඨ බාලිකාවේ සිංහල දැරියන්ට ළා නිල් පාටත් දෙමළ දැරියන්ට තද තැඹිලි පාටත්, මුස්ලිම් දැරියන්ට ළා කොළ පාටත් සහිත ලාංඡන (බැජ්) පාසලට එන විට පැලඳගෙන එන ලෙස දැනුම්දී ඇති බව සඳහන් කරමින් ඔහුගේ විරෝධතාවද ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.