විපක්‍ෂ නායකවරයාගෙන් පාර්ලිමේන්තුවට විශේෂ ප‍්‍රකාශයක්


 අද දිනයේ පැවැත්වීමට නියමිත  පාර්ලිමේන්තු සභාවාරයේ දී  විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින්  විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් ද සිදුකරනු ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කරනවා.

විපක්‍ෂයේ මන්ත්‍රීකණ්ඩායම් රැස්වීමේ දී මේ බව තීරණය කල බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

No comments

Powered by Blogger.