ස්ථානාධිපතිවරයෙකු හා හිටපු ස්ථානාධිපතිවරයෙකු පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවට - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

ස්ථානාධිපතිවරයෙකු හා හිටපු ස්ථානාධිපතිවරයෙකු පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවට

අප්‍රේල් 21 වැනිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවට කාත්තන්කුඩි පොලීසියේ වත්මන් ස්ථානාධිපතිවරයා සහ හිටපු ස්ථානාධිපතිවරයා කැඳවා තිබෙනවා.

එහි සභාපති නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා පැවසුවේ, තවත් මුස්ලිම් සංවිධානයක් ද හෙට පැවැත්වෙන කාරක සභාව හමුවට කැඳවා ඇති බවයි.

No comments

Powered by Blogger.