නැගෙනහිර පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා පත් කරයි


නැගෙනහිර පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතා අද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ  දිවුරුම් දුන්නා.

දිවුරුම් දීම මීට සුළු වේලාවකට පෙර ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

No comments

Powered by Blogger.