විශ්‍රාමික නිලධාරීන් යළි දුම්රිය සේවයට බඳවා ගැනීමට තීරණය කරයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

විශ්‍රාමික නිලධාරීන් යළි දුම්රිය සේවයට බඳවා ගැනීමට තීරණය කරයි


දුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීමට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.


ඒ අනුව, විශ්‍රාමික දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු, දුම්රිය නියාමක, දුම්රිය ස්ථානාධිපති, සංඥා පරීක්ෂක, මාර්ග පරීක්ෂකවරුන් යළි සේවයට එක් කර ගැනීමටයි තීරණය වී ඇත්තේ.

ඒ සඳහා නාරාහේන්පිට ශාලිකා ශාලාවේදී ලබන සිකුරාදා උදෑසන 9ට විශේෂ වැඩසටහනක් ද සංවිධාන කර ඇති බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

No comments

Powered by Blogger.