විශ්‍රාමික නිලධාරීන් යළි දුම්රිය සේවයට බඳවා ගැනීමට තීරණය කරයි


දුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීමට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.


ඒ අනුව, විශ්‍රාමික දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු, දුම්රිය නියාමක, දුම්රිය ස්ථානාධිපති, සංඥා පරීක්ෂක, මාර්ග පරීක්ෂකවරුන් යළි සේවයට එක් කර ගැනීමටයි තීරණය වී ඇත්තේ.

ඒ සඳහා නාරාහේන්පිට ශාලිකා ශාලාවේදී ලබන සිකුරාදා උදෑසන 9ට විශේෂ වැඩසටහනක් ද සංවිධාන කර ඇති බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

No comments

Powered by Blogger.