පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් උපවාසය අවසන් කරයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් උපවාසය අවසන් කරයි


පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන්  උපවාසය අවසන් කරයි


ඉල්ලීම් හතරක් මුල්කරගනිමින් පාරිලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් ආරම්භ කළ උපවාසය මීට ටික වෙලාවකට පෙර අවසන් කළා.

දින හතරක් තිස්සේ සිදුකළ උපවාසය නිම කිරීමෙන් අනතුරුව උන්වහන්සේ ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහල්ගතකළා.

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මෛත්‍රී ගුණරත්න විසින් බස්නාහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි සහ නැගෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර හිස්බුල්ලා සිය තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වූ බව නිළ වශයෙන් දැනුම්දීමෙන් අනතුරුව පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් සිය උපවාසය අත්හැර දැමීමට තීරණය කළා.

No comments

Powered by Blogger.