දුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් කරමින් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි - වර්ජනය ස්ථිරයී දුම්රිය වෘත්තීය සමිති අවධාරණය කරයිදුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

මෙම ගැසට් නිවේදනය මේ මොහොතේ නිකුත් වී ඇත්තේ අද මධ්‍යම රාත‍්‍රී 12.00සිට පැය 24ක වර්ජනයක් ක‍්‍රියාත්මක කරන බවට දුම්රිය සේවකයින් ප්‍රකාශ කර තිබෙන තත්ත්වයත් තුළයි


දුම්රිය සේවය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළ ද අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත සංකේත වර්ජනය ස්ථිර බව වෘත්තීය සමිති  පවසනවා.

අදාල ගැසට් නිවේදනය අද දිනය තුල නිකුත් වුවහොත් දුම්රිය සේවකයන් සේවකයන් සේවයට වාර්තා කර රාජකාරීවලින් ඉවත්ව සිටින බවයි දුම්රිය එංජින් රියදුරු සංගමය සඳහන් කළේ.

දුම්රිය සේවයේ ශ්‍රේණි කිහිපයක පවතින වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට ගෙන තිබූ තීරණය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට විරෝධය පළ කරමින් සෑම සතියකම බ්‍රහස්පතින්දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට එක්දින සංකේත වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දුම්රිය වෘත්තිය සමිති තීරණය කළා.

No comments

Powered by Blogger.