කොළඹ මහාපරිමාණ ව්‍යාපෘතියකින් ගෝඨා මිලියන 550ක් කොමිස් අරන් ලියකියවිලි සියල්ල එළියට


කොළඹ කොම්පඥ්ඥ වීදියේ ඉන්දියාවේ ටාටා සමාගම විසින් සිදුකරන මහා පරිමාණ තට්ටු නිවාස ව්‍යාපෘතියකට (One-Colombo Project) උපදේශන සේවා සැපයීමට යැයි පවසා 2014 වසරේදී  ආරක්ෂක සහ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ධූරය දැරූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන තුනක කොමිස් මුදලක් ලබාගෙන ඇති බවට තොරතුරු අණාවරණය වෙනවා.


ටාටා සමාගම විසින් සිංගප්පූරුවේ ලියාපදිංචි No1, North Bridge Road, #21-05, High Street Center, Singapore ලිපිනයේ පිහිටි S3A Asset Pte Ltd සමාගමේ Shamraz Yehiya නමැති මුස්ලිම් ජාතිකයා වෙත මෙම මුදල ICICI බැංකුවේ කොළඹ 07 ශාඛාව හරහා ගෙවා ඇති අතර, මෙම මුදල සිංගප්පූරු සමාගම වෙත ගෙවන ලෙස ආරක්ෂක සහ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේඛම්වරයා විසින් ඉන්දියාවේ ටාටා සමාගමට  උපදෙස් ලබාදුන් බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇත.

සිංගප්පූරුවේ යුනයිටඩ් ඕවර්සීස් බැංකුවේ  ගිණුම් අංක 364-905-824-3 දරණ ගිණුමට මෙම මුදල බැර කර ඇති අතර, මෙම සිංගප්පූරු සමාගම හෝ එම සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි මුස්ලිම් ජාතිකයා One-Colombo ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ඉන්දියාවේ ටාටා සමාගමට කිසිදු උපදේශණ සේවාවක් සපයා නොමැති බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ.

මේ වනවිට මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් අවසන් අදියරේ පවතී.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ සහ ඉන්දියාවේ ටාටා සමාගමේ මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක  ව්‍යාපෘතියේ මෙම කොමිස් ලබාගැනීම නිසා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට රුපියල් මිලියන 550ක අතිරේඛ වැයබරක් දැරීමට සිදුවී ඇති බවයි එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ.


No comments

Powered by Blogger.