රාජ්‍ය සේවක වැටුප අද වැඩි වෙන්නෙ මෙහෙමයි


2019 අයවැයෙන් යෝජනා කෙරුණු පරිදි රාජ්‍ය සේවක වැටුපට අද (01) සිට තවත් දීමනාවක් එක්වනවා. ඒ අනුව ලක්ෂ 11ක් පමණ වන රාජ්‍ය සේවකයින්ට රුපියල් 2,500ක අන්තර්කාලීන දීමනාවක් අද සිට හිමිවන බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.

මේ සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් මිලියන 20,000ක්. රාජ්‍ය සේවකයින් වෙත මීට පෙර ලබාදුන් රුපියල් 7,800ක ජීවන වියදම් දීමනාව ද තවදුරටත් එලෙසම ලබාදෙනු ඇති.

විශ‍්‍රාමිකයන්ගේ විශ‍්‍රාම වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමේ අයවැය යෝජනාව ද අද සිට ක‍්‍රියාත්මක වනවා. ඒ අනුව 2015 දෙසැම්බර් 31 වැනිදාට පෙර විශ‍්‍රාම ගිය ලක්ෂ 05ක් පමණ වන විශ‍්‍රාමිකයින්ට රුපියල් 2,800ක අවමයක සිට රුපියල් 20,000ක උපරිමයක් දක්වා විශ‍්‍රාම වැටුප ඉහළ නැංවෙනු ඇති.

මේ සඳහා රජය වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 12,000ක්. ඊට අමතරව විශ‍්‍රාමිකයන් සඳහා ගෙවනු ලබන රුපියල් 3,525ක ජීවන වියදම් දීමනාව ද එලෙසම තවදුරටත් ගෙවන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පැවසුවා.

ත‍්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්ට සහ සෙසු නිලයන්ට ගෙවනු ලබන දීමනා ද අද සිට වැඩි කෙරෙනවා. ඒ අනුව සියලූ ත‍්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ගේ ගෙවල් කුලී දීමනාව දෙගුණ කෙරෙනු ඇති.
යුද, නාවික හා ගුවන් හමුදා සේවයේ සමාන නිලධාරීන්ගේ රුපියල් දහසක කමාන්ඩෝ දීමනාව ද අද සිට රුපියල් 5,000ක් දක්වා වැඩි කෙරෙනවා. රජය මේ වෙනුවෙන් වැය කරන මුදල රුපියල් මිලියන 1,175ක්. 

මීට අමතරව ත‍්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්ගේ සලාක දීමනාව රුපියල් 23,231ක් දක්වා ද සෙසු නිලයන්ගේ සලාක දීමනාව රුපියල් 19,350ක් දක්වා ද ඉකුත් ජනවාරී මාසයේ සිට ඉහළ නැංවුණා.

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයින්ගේ මාසික දීමනාව රුපියල් 2000 සිට රුපියල් 5,000ක් දක්වා වැඩි කිරීමේ අයවැය යෝජනාව ද අද සිට ක‍්‍රියාත්මක බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය පැවසුවේ.

දැනටමත් එම දීමනාව ලබන පුද්ගලයින් 32,000කට සහ දීමනාව අපේක්ෂාවෙන් ලේඛනයේ සිටින පුද්ගලයින් 40,000 කටද මෙම ප‍්‍රතිලාභය හිමි වනවා. ඒ සඳහා රජය වෙනුකර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 4,350ක්.

නිධන්ගත වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන් ලබාදෙන රුපියල් 5,000ක මාසික දීමනාව තවත් 5,000ක් සඳහා ලබාදීමද අද සිට සිදු කරන බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.

මීට පෙර පුද්ගලයින් 21,000ක් පමණ මෙම ප‍්‍රතිලාභයට හිමිකම් කීවා. මෙම ප‍්‍රතිලාභය පුළුල් කිරීම වෙනුවෙන් රජය වැය කරන මුදල රුපියල් මිලියන 1,840ක්.

No comments

Powered by Blogger.