ඇමෙරිකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු පුබුදු දිසානායක ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ඇමෙරිකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු පුබුදු දිසානායක ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා. හෙතෙම සඳහන් කර සිටියේ තම නිදහස අහිමිවීම නිසා මෙලෙස පුහුණුකරු තනතුරින් ඉල්ලා අස්වීමට සිදු වූ බවයි.

ඇමෙරිකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නව අධ්‍යක්ෂවරයෙක් පත්කිරීමත් සමගින් තමන්ට පැවැරී තිබූ තීරණ ගැනීමේ බලය අහිමි වූ බවද පුබුදු ක්‍රික් ඉන්ෆෝ පුවත් සේවයට පවසා තිබෙනවා.

2016 වසරේ ඇමෙරිකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස පත්වූ පුබුදු පසුගිය සිකුරාදා දිනයේදී  එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වි ඇත.

No comments

Powered by Blogger.