දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ බෙලිඅත්ත දක්වා දිගුවේ ඉදිකිරීම් වැඩ අත්හිටුවයි


දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර ගොඩගම සිට බෙලිඅත්ත දක්වා දිගුවේ පළමු කොටසේ ඉදිකිරීම් පැවරුණු චීන සමාගම පෙරේදා (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වැඩ අත්හිටුවා තිබෙනවා.

චීන ණය ආධාර මත ක්‍රියාත්මක මෙම මාර්ග දිගුවේ දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 96කි.

වැඩ අත්හිටුවා තිබෙන්නේ, ගොඩගමින් ආරම්භ වී දිවෙන පළමු කිලෝමීටර් 30ක දුර ප්‍රමාණය අශ්‍රිතව යි.

රුපියල් බිලියන 256.2ක මුළු ඇස්තමේන්තුගත වියදමෙන් රුපියල් බිලියන 113ක් අදාළ පළමු කිලෝමීටර් 30ක කොටසට අයත් වේ.

සෙසු කිලෝමීටර් 66 ඉදිකිරීම් කොටස් 3කට බෙදා පවරා ඇත්තේ ද චීන සමාගම් දෙකකට ය.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ප්‍රශ්නගත දිගුවට අදාළව රුපියල් බිලියන 15ක වියදම් ඉතිරියක් ද ඇස්තමේන්තුගත කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

එසේ වුවද මෙම වසර සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් වෙන් කෙරුණු රුපියල් බිලියන 176ක අරමුදල් වැය වී හමාර ය.

අධිකාරිය විසින් මුලපුරා ඇති ව්‍යාපෘතිවල වැඩ කොටස් කර ගෙන යාමට නම් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කර ගත යුතුව තිබේ.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග දිගුවේ ගොඩගමින් ආරම්භ වන පළමු කිලෝමීටර් 30 ඉදිකිරීම් වැය ඇස්තමේන්තුවෙන් අදාළ චීන ඉදිකිරීම් සමාගමට ගෙවීමට ඉතිරි වී තිබෙන්නේ රුපියල් බිලියන 15කට ආසන්න මුදලක් පමණි.

එම සමාගම ඉකුත් 22 වන දා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ලිඛිතව දන්වා ඇත්තේ, අදාළ ඉතිරි මුදල දින 7ක් ඇතුළත එකවර නොගෙවන්නේ නම් වැඩ අත්හිටු වීමට සිදු වන බව ය.

වැඩ නිම නොකර ඇස්තමේන්තුගත වියදම ගෙවා සම්පූර්ණ කරන ලෙස අදාළ චීන සමාගම දන්වා සිටීම සැකයට තුඩු දෙන්නකි.

No comments

Powered by Blogger.