උගුර ප්‍රදේශයේ සැත්කමක් හේතුවෙන්  රෝහල් ගත කර ඇති එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ බැලීමිට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ  අමාත්‍ය රවී කරුණානායක  ඊයේ (05) සවස පැමිණ තිබුණා.

No comments

Powered by Blogger.