නකල්ස් වනාන්තරය ආශ්‍රිතව විශාල ප්‍රමාණයෙන් යුතු ආදී මානවයගේ සුසාන ස්මාරක 15ක් සොයාගනී - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

නකල්ස් වනාන්තරය ආශ්‍රිතව විශාල ප්‍රමාණයෙන් යුතු ආදී මානවයගේ සුසාන ස්මාරක 15ක් සොයාගනී නකල්ස් වනාන්තරය ආශ්‍රිතව ලකේගල ප්‍රදේශයේ කළ ගවේෂණයකින් මෙරට ආදි මානවයා පිළිබඳව සාධක රැසක් සොයා ගැනීමට පුරා විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සමත්ව තිබේ.

අදාළ ගවේෂණය මෙහෙයවා ඇත්කේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරා විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන ආයතතයේ ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා ඇතුළු පිරිසකි.

මහචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා සඳහන් කළේ, ගවේෂණයේදී ආදී මානවයගේ සුසාන ස්මාරක 15 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ද සොයා ගත් බවයි.

මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා පැවසුවේ, කඳුකර ප්‍රදේශවල ජීවත් වූ මෙරට ආදි මානවයගේ ජීවිතය පිළිබදව අධ්‍යයනයට මෙම සොයා ගැනීම් ප්‍රබල පිටිවහලක් වනු ඇති බවයි.

No comments

Powered by Blogger.