අපේක්ෂකයා තෝරා ගන්න රහස් ඡන්දයක් ඉල්ලමින් එජාප මන්ත්‍රිවරුන් පිරිසකගෙන් අගමැතිවරයා වෙත ලිපියක් - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

අපේක්ෂකයා තෝරා ගන්න රහස් ඡන්දයක් ඉල්ලමින් එජාප මන්ත්‍රිවරුන් පිරිසකගෙන් අගමැතිවරයා වෙත ලිපියක්

ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තෝරා ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම රැස්කර ඔවුන්ගේ රහස් ඡන්දයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් එජාප මන්ත්‍රිවරුන් පිරිසක් අගමැතිවරයා වෙත ලිපියක් යැවීමට කටයුතු කරමින් සිටිති.

එම ලිපියට ඊයේ (9) වන විට එජාප මන්ත්‍රීවරුන් 55 දෙනෙක් අත්සන් තබා තිබෙන බවද වාර්තාවේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සජිත් ප්‍රේමදාස හිතවාදී මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් එම අත්සන් එකතු කිරිමේ  වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරති.

No comments

Powered by Blogger.