මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර රිය ධාවනයේ යෙදෙන රියදුරන් ඇල්ලීමට අළුත් පරීක්ෂණයක් - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර රිය ධාවනයේ යෙදෙන රියදුරන් ඇල්ලීමට අළුත් පරීක්ෂණයක්


මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර රිය ධාවනයේ යෙදෙන රියදුරන් හඳුනාගැනීම සඳහා නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන විශේෂ ඛේට පරීක්ෂණයක් සිදුකිරීමට මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව කටයුතු යොදා තිබෙනවා.


ඒ අනුව පෞද්ගලික සහ ශ්‍රී ලංගම බස් රථ රියදුරන් ඉලක්ක කරගෙන මේ මස අවසානයට පෙර එම නව වැඩසටහන ආරම්භ කරන බවයි එහි සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ කියා සිටියේ.

No comments

Powered by Blogger.