මීළග නායකයා ගැන ආදිවාසී වන්නිල ඇත්තන්ගෙන් ප්‍රකාශයක් - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

මීළග නායකයා ගැන ආදිවාසී වන්නිල ඇත්තන්ගෙන් ප්‍රකාශයක්

රටේ මීළග නායකයා ලෙස කවුරුන් පත්වනු ඇත්දැයි තමන්ට තවමත් අදහසක් නොමැති බව ද ඌරුවරිගේ වන්නිල ඇත්තන් පවසනවා. ආදිවාසී නායකයා මේ බව පැවසුවේ මහනුවරදී අද (10) මාධ්‍යවේදීන් වෙත ප්‍රතිචාර දක්වමින්.

ගැටුම් ඇති කර ගනිමින් බලය දිනා ගැනීමට කවරෙකු හෝ උත්සහ කරන්නේ නම් ඔවුන්ගේ සැබෑ අවශ්‍යතාව ජනතාවට සේවය කිරීමදැයි, ජනතාව නැවත සිතා බැලිය යුතු බව ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිල ඇත්තන් කියා සිටියා.

No comments

Powered by Blogger.