ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකත්වය විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂට - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකත්වය විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂට


ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකත්වය විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිරිනැමීම මීට සුළු මෙහොතකට පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති ජී.එල් පීරිස් මහතා අතින් සිදුවිය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පළමු ජාතික මහා සම්මේලනය අද (11) පස්වරු 3ට කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩංගණයේදි ආරම්භ විය.

පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ නායකත්වය ලබා ගත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් තව සුළු මොහොතකින් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කිරීමට නියමිතයි.

No comments

Powered by Blogger.