එස්.බී.දිසානායක ඩිලාන් පෙරේරා ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබා ගනී - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

එස්.බී.දිසානායක ඩිලාන් පෙරේරා ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබා ගනීඑක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන එස්.බී.දිසානායක මහතා සහ ඩිලාන් පෙරේරා යන මහත්වරුන් අද(29) ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබා ගෙන තිබේ.

No comments

Powered by Blogger.