චන්ද‍්‍රිකා කුමාරතුංග විශේෂ රැස්වීමක් සඳහා ශ්‍රිලනිප මහගෙදරට පැමිණෙයි - ආවරණය කිරීමට මාධ්‍යට අවසර නෑ - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

චන්ද‍්‍රිකා කුමාරතුංග විශේෂ රැස්වීමක් සඳහා ශ්‍රිලනිප මහගෙදරට පැමිණෙයි - ආවරණය කිරීමට මාධ්‍යට අවසර නෑ


හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද‍්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය විශේෂ රැස්වීමක් සඳහා අද පෙරවරුයේ කොළඹ ඩාලි පාරේ පිහිටි  ශ‍්‍රිලනිප මූලස්ථානයට පැමිණයා.

හිටපු ජනපතිනිය ශ‍්‍රීලනිප මූලස්ථානයට පැමිණ ඇත්තේ බොහෝ කාලයකට පසුවයි. කෙසේ වෙතත් මෙම හමුව ආවරණය කිරීමට මාධ්‍යට අවසර හිමි වී නෑ.

No comments

Powered by Blogger.