ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා

ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත බවත් ජනාධිපතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා ඔක්තෝම්බර් 07 වනදා කැඳවීමට නියමිත බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි. 

අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද(18) රාත්‍රීයේ නිකුත් කරන බව වාර්තා වෙයි.

No comments

Powered by Blogger.