රුපියල් 2කින් ඉහළ ගිය පාන් මිළ යළි පහතටපැවති මිලටම අලෙවි කෙරෙන බවත් බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා. ඒ අනුව පාන් රාත්තලක මිල රුපියල් 2කින් ඉහළ දැමීම ගත් තීරණය ක්‍රියාත්මක නොවන බවයි ඔහුන් කියා සිටියේ.

එහි සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ පිටි මිල පහළ දැමීමට එම සමාගම තීරණය කිරීමත් සමඟ මෙලෙස මිල අඩු කිරීමට කටයුතු කරන බවයි.

ග්‍රෑම් 450 පාන් ගෙඩියක පසුගිය 6වන දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ දැමීමටයි සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කළේ.

No comments

Powered by Blogger.